Trasa závodu

Trasa vede ze Špindlerova Mlýna do Děčína

Níže naleznete seznam jednotlivých úseků závodu. Obtížnost trasy je hodnocena od 1 do 5.  Jde o škálu, kdy 1 je nejnižší a 5 nejvyšší obtížnost.

Délka trasy je 380 km a je složena z 36 úseků

Mapu trasy naleznete zde: Mapa závodu

Toto je předběžná mapa závodu 2025

ÚsekStartCílVzdálenost (km)
Stoupání (m)Klesání (m)Obtížnost
1Špindlerův mlýnJezerní domky7,22672444
2Jezerní domkyČerný důl12,13334785
3Černý důlJavorník11,24236115
4JavorníkHostinné8,91602273
5HostinnéDolní Nemojov15,63553725
6Dolní NemojovDvůr Králové8,51261183
7Dvůr KrálovéKuks8,51451853
8KuksJaroměř10,342752
9JaroměřPředměřice14,824562
10PředměřiceHradec Králové9,20151
11Hradec KrálovéDříteč11,116182
12DřítečPardubice10,240453
13PardubiceLány na Důlku11,82962
14Lány na DůlkuBřehy8,60322
15BřehyKladruby9,3071
16KladrubyTýnec12,338112
17TýnecKolín13,926673
18KolínVelký Osek8,8081
19Velký OsekVelké Zboží12,8083
20Velké ZbožíKostomlátky11,9081
21KostomlátkyLysá nad Labem11,5061
22Lysá nad LabemČelákovice11,15122
23ČelákoviceKostelec nad Labem1516192
24Kostelec na LabemMlékojedy10,4793
25MlékojedyKly6,9073
26KlyVliněves9,35123
27VliněvesHorní Počaply100101
28Horní PočaplyDobřín7,560573
29DobřínLounky11,424292
30LounkyLitoměřice12,8092
31LitoměřiceLibochovany11,111162
32LibochovanySebuzín10,73533225
33SebuzínHrad Střekov8,82211944
34Hrad StřekovVelké Březno (Vítov)11,23243445
35Velké Březno (Vítov)Nebočady116641
36NebočadyDěčín8,111191
mapa 2023 - kopie - kopie

Ocenění

Vítězný tým získává právo startovat v dalším ročníku ve žlutých dresech pro celkového vítěze.

Vítězný tým vrchařských prémií získává právo startovat v následujícím ročníku v zelených dresech.

 
X21_20200715_JOHN_TORINO_žlutý vítězný tým_3D (1)
Vítěz 2021

Vrchařská soutěž

Soutěž o vítěze vrchařské soutěže se skládá z vybraných úseků, na kterých tým získává body. Body ze všech vrchařských úseku se sčítají a tým s největším počtem bodů se stává vítězem. Vítěz vrchařské soutěže získává právo běžet v následujícím ročníku v zelených trikotech.

Úseky jsou rozděleny do dvou kategorií.

1. kategorie obsahuje úseky s převýšením větším jak 300 m.

2. kategorie obsahuje úseky s převýšením větším jak 100 m.

Jak jsou úseky bodovány naleznete v tabulce pod tímto textem.

Čísla úseků 1. kategorie2353234 
Čísla úseků 2. kategorie14671233
 
Body1. místo2. místo3. místo4. místo5. místo6. místo7. místo8. místo
1. kategorie20161296421
2. kategorie54321000
X21_20200715_JOHN_TORINO_zelený vrchař_3D (1)
Vrchař 2021

POVINNÁ VÝBAVA

Povinná výbava pro celý tým

Čelovka

2 x čelovka na tým. Nutnost použití mezi 20:00 a 6:00

Mobilní telefon

Mobilní telefon s číslem, které bylo nahlášeno organizátorovi. Mobilní telefon musí být po celou dobu závodu zapnutý.

Popis trasy

Popis trasy bude ke stažení na webu. Každý tým musí mít popis tratě v tištěné nebo elektronické verzi po dobu závodu u sebe.

PRAVIDLA

Pravidla závodu pro ročník 2025

 1. Tým je složen z maximálně 12 běžců, minimální počet není určen, nesmí však porušit bod 2
 2. Závodník nesmí běžet dva po sobě následující úseky
 3. Jeden tým může použít maximálně 3 vozidla
 4. V případě zranění běžce v průběhu úseku, může být nahrazen jiným běžcem z daného týmu. Změna musí být nahlášena organizátorům pomocí SMS. Týmu je připočtena penalizace 5 minut.
 5. Předávka štafety musí proběhnout na organizátory určeném místě
 6. Každý člen týmu musí běžet alespoň 1 úsek
 7. Při seběhnutí mimo trať je běžec povinen vrátit se na místo, ze kterého trať opustil a z tohoto místa může pokračovat v závodě
 8. Mezi 21 a 5 hodinnou ranní je běžec povinen použít zapnutou čelovou svítilnu a reflexní prvky (buď reflexní vestu, reflexní kšandy nebo nanesený reflexní sprej)
 9. Každý závodník musí mít u sebe při běhu mapu své trasy. Buď tištěnou, v mobilu nebo v hodinkách. Pokud se závodník neprokáže mapou, nebude vpuštěn do svého úseku. 
 10. Běžci musí dodržovat pravidla silničního provozu
 11. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené
 12. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na zdraví a majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí na závodu nebo jeho sledováním
 13. Běžec, který poruší pravidla slušného chování a fair play může být vyloučen ze závodu. Automaticky s ním je diskvalifikován celý jeho tým. Při diskvalifikaci ze závodu nemá tým nárok na vrácení startovného.
 14. Značení trati je pouze orientační. Závodník je povinen dopředu nastudovat trasu závodu a zajistit si potřebné vybavení pro zvládnutí orientace na trati.
 15. Pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí přihlášky týmu do závodu
 16. Týmům z žádného důvodu nevzniká nárok na vrácení startovného
 17.  Bude stanoven časový limit, po kterém budou uzavřena jednotlivá předávková místa. Tým může trasu dokončit s tím, že bude organizátora aktuálně informovat o časech předávek.
 18. Každé z předávkových míst má stanovenu dobu, ve které bude předávkové místo otevřeno a uzavřeno. V tomto čase pořadatel předpokládá průběh všech týmů. Pokud bude tým rychlejší než je předpoklad (nahlášené časy běžců kapitánem) a dostane se na předávku dříve, než je otevírací doba předávky, bude tým zastaven. Čas zdržení bude pořadatelem z výsledného času odečten. 
 19. Běžec musí zdolat svůj úsek bez cizí pomoci či využití dopravních prostředků. Neplatí pro cílovou rovinku. Spolu s běžcem může na trať vyrazit 1 doprovodný člen, který může jet na kole nebo běžet. Tento doprovod smí být po celou dobu úseku pouze za běžcem. Při zjištění, že se doprovod pohybuje před běžcem, nebo vedle něj, bude týmu udělena penalizace 3 hodiny.

 Rádi přijmeme vaše názory a připomínky.

Náhradní baterie

Náhradní baterie do čelovky.

Zdravotnické vybavení

Standardní autolékárnička + Doporučená výbava:

Kineziologické tejpy, chladící sprej (např. CryosSpray), náplasti, hřejivá mast, nůžky na nehty.

Kontakty

Telefonní číslo na organizátory závodu.

LOGO

Oficiální logo závodu.

Logo můžete stáhnout a využít pro týmové účely. Prosíme neupravujte barvy ani tvar. 


Velké poděkování za pomoc s plánováním trasy Milanu Smolíkovi, Tomáši Makovskému a Vladimíru Dvořákovi
 
Přihlášené týmy dostanou do konce března textový a obrázkový popis jednotlivých úseků spolu s GPX souřadnicemi (možnost nahrát do hodinek a navigací)

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jejichž předmětem je především koupě startovného. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  www.runlaberun.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce zboží (startovného). Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

1.6. Tyto obchodní podmínky též informují kupující – spotřebitele o jejich právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele.

1.7. Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem – prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále a výše též jen „spotřebitel“).

1.8. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

1.9. Prodávající tímto kupujícího – spotřebitele informuje v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, že spotřebitelské spory lze řešit mimosoudně u příslušného subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz (https://www.coi.cz).

2. REGISTRACE, DEFINICE POJMŮ

2.1.  Kupující objednává zboží (startovné) přímo z webové stránky.

2.2.  Při objednávání startovného je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a informovat o nich prodávajícího. Údaje uvedené kupujícím při objednávání startovného jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Závodem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí běžecký závod.

Běžeckým závodem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí běžecký závod za účasti všech přihlášených týmů a běžců, který je realizován v místě dle vyznačené trasy a v předem vyhlášeném termínu.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.  Možnost registrace na daný závod na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto startovného. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.  Na webové stránce jsou obsaženy informace o závodu (zboží), a to především uvedení ceny  startovného. Cena startovného je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li uvedeno jinak. Ceny startovného zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.  Pro objednání startovného vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

• objednávaném startovném,

• způsobu úhrady kupní ceny startovného (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.  Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dokončením registrace (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4. CENA STARTOVNÉHO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Cenu startovného dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

(i) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

4.2.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do [10] pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3.  V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.  Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku, nelze z  důvodů uvedených v tomto ustanovení občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy.

5.2.  Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie jako např. COVID-19, apod.), startovné se nevrací zejména s ohledem na dosud účelně vynaložené náklady prodávajícího na organizaci závodů.

5.3  Pokud tým nemůže nastoupit v aktuálním ročníku na které zakoupil startovné, je do 60 dnů před závodem možné převést startovné na nadcházející ročník. Tento převod je zpoplatněn administrativním jednorázovým poplatkem 3000 Kč, který je složen bezhotovostně na účet pořadatele.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1.  Kupující nabývá právo účastnit se závodu zaplacením celé kupní ceny startovného.

6.2.  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@runlaberun.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6.3.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.  K úspěšné registraci kupujícího je třeba schválit tyto obchodní podmínky prodávajícího a schválit pravidla a podmínky závodu, na který je kupováno startovné.

7.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.4.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.5.  Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování  elektronické pošty: info@runlaberun.cz .

Vyhotoveno: v Praze dne 19.9.2021