Opatření Covid 19

 • Každý závodník se bude muset prokázat potvrzením o antigenním testu (ne starším než 72 hodin) nebo PCR testu (ne starším než 7 dní), očkování (ukončeném alespoň 14 dní) nebo prodělání COVID-19 v předchozích 90 dnech.
 • V  případě respiračních obtíži i při negativním testu raději do závodu nenastupujte. 
 • Respirátor mějte před startem na sobě, v průběhu závodu mít respirátor nemusíte, po doběhu ihned respirátor opět nasaďte. 
 • Na parkovišti se neshlukujte a omezte kontakty s ostatními závodníky.
 • V areálu zázemí bude nutné mít zakrytá ústa a nos respirátorem, ten můžete sundat pouze při samotném běhu.
 • Start bude probíhat ve vlnách tak, aby bylo vyhověno aktuálně platným nařízením.
 • Všichni účastníci jsou povinni dodržovat aktuální nařízení ministerstva zdravotnictví ČR
 • Pozice běžců jsou kontrolovány pomocí GPS sledování
 • Předání startovních balíčků proběhne bezkontaktně, tedy sdělením čísla igelitky, které budou umístěny na předem určeném místě, přístupném vždy jen jedné osobě v daný čas.
 • Předání medailí proběhne bezkontaktně. Delegovaný člen týmu si z určeného místa vyzvedne medaile a předá je ostatním.
 • Organizátor spravuje a udržuje aktuální seznam všech účastníků včetně jejich potvrzení uvedeném v prvním bodě tohoto seznamu.

Opatření jsou vydána na základě konzultace a doporučení krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, odbor hygieny obecné a komunální.